• Kategori:

Şükür Kurbanı

Bağışlarınızla Güçleniyoruz

3.250,00
Select Payment Method
Bağışçı Bilgileri

Credit Card Details
Terms

Bağış Toplamı: ₺3.250,00

Şükür Kurbanı Nedir?


Şükür Kurbanı: Kişinin maruz kaldığı kaza,bela ve felaketlerden kurtulmasına, hastalığının iyileşmesine ve kavuştuğu güzelliklere şükür niyetiyle Allahü Teala adına kesmiş olduğu kurbana denir. Rasulullah Efendimiz’in sav bir hadisi şeriflerinde “Mallarınızı zekat ile koruyunuz , hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz , bela dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayınız.”  buyrulmaktadır. Şükür kurbanının kesilip tassadduk edilmesi bu tedbir için tavsiye edilmektedir.

Şükür Kurbanına Nasıl Niyet Edilir ?


Şükür kurbanına niyet ; “  Kavuşmuş olduğum maddi manevi nimetlere şükür  niyetiyle genel bir niyet ve yahut ta hususi bir durum zikredilerek şükür niyeti alınır ve Hazreti Allah için kurban kesilir.

Şükür Kurbanının Hükmü Nedir?


Şükür kurbanı nafile bir ibadettir. Kişi kendi tercihiyle bu kurbanı kesmeyi murat eder ve niyeti üzere kurbanını Hazreti Allah için keser. Şükür kurbanı örfi olarak kültürümüzde önemli bir yer teşkil etmektedir. Geçmiş tarihlerden günümüze  kadar elde edilen güzelliklere , ulaşılan hedeflere şükür nişanesi olarak kesilmeye devam etmiştir hala da devam etmektedir.

Şükür Kurbanı Ne Zaman Kesilir?


Şükür kurbanı maddi manevi olarak kazanılmış iyi hallere,  güzel hadiselere ve yahut eşyalara ulaşıldığı zaman kişinin Cenabı Allah’a şükrünü izhar etmesi kabilinden  kesilmektedir. Hazreti Allah , İbrahim suresinin 7. ayeti kerimesinde “ …eğer şükrederseniz muhakkak ki sizlerin üzerinize nimetimi artırırım…” buyurmaktadır. Bu haseple güzelliklere kavuştukça  kişinin üzerindeki maddi manevi güzelliklerin artması için şükür kurbanı kesilmesi tavsiye edilmektedir.

Şükür Kurbanı Etini Kimler Yiyebilir?


Şükür kurbanının etini kesen kişi ailesi ve yakınları yiyebilir ve yahut ta tasadduk edebilir. Fakir fukaraya ve sair ihtiyaç sahiplerine tasadduk etmekle beraber bunun en güzeli Kuran-ı Kerim talebelerine yapılan tasadduktur. Zira Rasululah Efendimiz sav bir hadisi şeriflerinde “Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir.”  bu takdirde de tasadduk etmenin en güzel mertebesi ; en hayırlı kimseler olan Kuran-ı Kerim talebelerine , Kuran-ı Kerim’i öğrenip öğreten kimselere yapılan tasadduktur.