KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Hacı Bayram-ı Veli Sosyal Hizmetler ve Kültür Vakfı (bundan böyle “Vakıf” olarak anılacaktır.) tarafıma iletilen Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu Aydınlatma Metni okunmuştur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak; Vakıf tarafından KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması Kurul Kararları ve ilgili mevzuata uygun hazırlanmış Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı; ürün ve hizmetlerini gerçekleştirmek, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak, denetim, veri analizi, istatistiksel çalışma, iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacı/ amaçları ile sınırlı olmak üzere, Vakıf sistemindeki genel nitelikli kişisel verilerimin ve çocuğuma dair verilerin (Kullanıcı ad- soyadı, T.C. kimlik numarası, IBAN, mail, adres, telefon, vergi mükellefi ise firma adı, vergi numarası, vergi dairesi, ana faaliyet kodu) işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını; Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu, Rivanti Yazılım Şirketine aktarılmasını ve Vakfımızın meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kendime ve çocuğuma ait kişisel verilerimin saklanmasına izin ve onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.