Su Kuyusu

Bağışlarınızla Güçleniyoruz

Select Payment Method
Bağışçı Bilgileri

Credit Card Details
Terms

Bağış Toplamı: ₺3.600,00

Su kuyuları açmak Afrika’da, su kaynaklarına erişimi kolaylaştırmanın ve temiz su sağlamanın en yaygın ve pratik yoludur. Kıtanın birçok bölgesinde temiz suya erişim kısıtlılığı nedeniyle ortaya çıkan sıhhi, ekonomik ve sosyal sorunların bir nebze olsun hafifletilmesi amacıyla yapılan su kuyusu projeleri aşağıda ifade edilen hususlar için büyük önem arz etmektedir:

·      Su kaynaklı hastalıkların azalması

·      Hijyen standartlarının yükseltilmesi

·      Zaman ve enerji tasarrufu

·      Tarımsal üretim ve hayvancılığın desteklenmesi

·      Toplumsal barışın temini ve su kaynaklı çatışmaların azlatılması

Afrika’da su kuyusu açmak, kıtanın buna benzer birçok sorununa çözüm sunarak bireysel, sosyal ve ekonomik hayata basit ama çok etkili bir katkı sağlamaktadır. Sağlık koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, eğitim fırsatlarının artırılması gibi çok sayıda fayda sağlar. Su kuyularının açıldığı yerlerde sadece insanlar değil, hayvanlar ve bitkiler de sudan istifade etmekte ve o bölgenin çehresi değişmektedir. Ancak en önemlisi temel insani bir ihtiyaca çare olunmaktadır. Bu nedenle su kuyusu projeleri, Afrika’daki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır.