2024 Vacip Kurban

Hacı Bayram Veli Vakfı olarak 31 yıllık tecrübemizle sizelre en güvenilir kurban hizmetini sunuyoruz.💙
🎥 Kurbanınızın Videosu Bayramda Cebinizde!
📲 Kurban Kesilince Mesaj Bildirimi
🕌İslami Usullere Göre Kesim
🐑 İhtiyaç sahiplerine ulaştıralım.

2024 Vacip Kurban

Kurban Şifadır!

Kurban Bayramı'nda Yine Yüzlerde Gülümsemeye Vesile Olacağız:

  • Kurbanınızın Videosu Bayramda Cebinizde!
  • Kurbanınız Kesilince Mesaj Bildirimi
  • İslami Usullere Göre Kesim
  • İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyoruz

Hacı Bayram Veli Vakfı, 31 yıllık deneyimiyle toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırmak amacıyla çeşitli sosyal projeler yürüten bir dernektir. Vakıf, özellikle kurban bağışları konusunda öncüdür ve kurbanları İslami usullere uygun olarak keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Bağışçılara süreç boyunca anlık mesajlar ve kurban kesim videoları ile şeffaflık sağlanır.

Vacip kurban, Müslümanların dini sorumluluklarını yerine getirmeleri ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaları açısından büyük önem taşır. Hacı Bayram Veli Vakfı, bağışlanan kurbanları hijyenik koşullarda kesip, etleri titizlikle dağıtarak, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi hedefler. Bu süreç, bağışçılara hem manevi bir tatmin sağlar hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürür.

Kurban Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Nisab miktarı mala sahip olan her Müslümana senede bir kere Kurban Bayramı günlerinde birinde kurban kesmesi vaciptir.” sorunun cevabı gibi yazzılabilir.

Kurban nisabı (kurbanın vacip olması için bulunması icap eden malın miktarı): Gıtır sadakası (fitre) vacip olacak kadar malı bulunmaktır. Evi, evinin kafi miktarda eşyası, bineceği arabası, üç türlü giyeceği’nden fazlası nisab hesabına dahil olur. Alimlerin bir neviden ikiden fazla kitapları ve kadınların muaccel mehirleri ve zengin kocanın ödeyeceği müeccel mehirleri de nisaba girer.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat Mezhebi’ne göre bir Müslüman, yaptığı amelin sevabını başkasına hediye eder ve bu sevap ona ulaşır. Zira kabirlerin yanında Âyetü’l-Kürsî, İhlâs-ı şerîf, Fâtiha-i şerîfe ve diğer başka sûrelerin okunmasının fazîletine dâir birçok hadîs-i şerîfler vârid olmuştur.
Yine mervîdir ki Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, iki alaca koç kurban etmiş, birincisinde “Bu, Muhammed ve Ehl-i Beyti adınadır”; diğerinde “Bu da ümmetimden bana iman eden ve beni tasdik edenler adınadır.” buyurmuşlardır. Yani sevâbını ümmetine bağışlamışlardır.
Bir başka hadîs-i şerîfte rivayet olunmuştur ki bir zât, Peygamber Efendimize (s.a.v) “Muhakkak annem âniden vefât etti ve ben zannediyorum ki şayet (son nefesinde) konuşabilseydi (malından bir şeyler) sadaka verirdi. Şu hâlde annem adına ben sadaka versem ona bir ecir (sevab) var mıdır?” diye sordu. “Evet, vardır.” buyurdular.
Yine bir hanım, Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’e küçük çocuğunu arz edip “Yâ Resûlallah, şu çocuk için hac yapsam olur mu?” diye sordu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem de “Evet, olur. Senin için de ecir vardır.” buyurdular. (el-İhtiyâr li-Ta‘lîli’l-Muhtâr)
Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Muhakkak kabirdeki ölü, suda boğulmak üzere iken yardım isteyen gibidir. Babasından, annesinden, kardeşinden veya arkadaşından kendisine gelecek duayı bekler. Dualar kendisine ulaşınca, dünyanın ve içindekilerin kendisinin olmasından daha çok sevinir.” (Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)
Bu hususta daha nice rivayetler vardır.

Kurbanınız kesilirken video kaydı alınır. Videonuz bağışınızı yaptıktan sonra en geç  2 gün içerisinde bağışçı irtibat numarasına Whatsapp üzerinden gönderilir.