• Kategori:

Vacip Kurban Türkiye

Bağışlarınızla Güçleniyoruz

11.000,00
Select Payment Method
Bağışçı Bilgileri

Credit Card Details

Bağış Toplamı: ₺11.000,00

2024 Kurban Bayramı Ne Zaman?


Kurban Bayramı, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlar ve 4 gün sürer. Miladi takvime göre ise kurban bayramı takvimi şu şekildedir;

 • 15 Haziran Cumartesi : Arefe Günü
 • 16 Haziran Pazar : Bayramın 1. Günü
 • 17 Haziran Pazartesi : Bayramın 2. Günü
 • 18 Haziran Salı : Bayramın 3. Günü
 • 19 Temmuz Çarşamba : Bayramın 4. Günü

Miladi takvime göre Kurban Bayramı tarihi her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye kayar. Örneğin, bir yıl Kurban Bayramı Temmuz ayına dek geliyorsa, bir sonraki yıl Haziran ayına dek gelebilir.

Vacip Kurban Nedir?


Vacip kurban, İslam dini tarafından Kurban Bayramı’nda kesilmesi farz kılınan kurbanlardan biridir. İbadet yönünden vacip kabul edilen kurbanlardan biri olan bu kurban, kişinin bizzat kendisi veya vekaletiyle kesilmesi gereken kurbanlardandır. Vacip kurbanı, İslam dininin temel prensiplerinden paylaşma ve yardımlaşma fikrini pekiştirmek amacıyla Hz Allah’ın rızası kazanmak için kesilir. Ayrıca, bu kurbanların etleri, ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşılır ve fakirlerin, yoksulların, mazlumların ve muhtaçların yanında olduğumuzu hatırlatır. Vacip kurban, dini vecibeleri yerine getirmenin önemli bir parçasıdır ve Kurban Bayramı’nın manevi değerini arttırır.

Kurban Kimlere Vaciptir?


Vacip kurban, müslümanların belli şartları yerine getiren kişiler tarafından kesilmesi gereken bir kurban türüdür. Vacip kurban kesmenin belirli şartları bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren kişiler vacip kurban kesmelidir.

Kimlerin vacip kurban kesmesi gerektiğine dair maddeler şunlardır:

 • Ergenlik çağına girmiş, akıl sağlığı yerinde olan her müslüman erkek ve kadın vacip kurban kesmelidir.
 • Zekat verme yükümlülüğü olan her müslüman vacip kurban kesmelidir.
 • Kendisine hacc farz olan her müslüman vacip kurban kesmelidir.

Bu şartları taşımayan kişiler vacip kurban kesmek zorunda değillerdir. Ancak bu kişiler, gönüllü olarak kurban keserek sevap kazanabilirler.

Vacip Olmadan Kurban Kesilir mi?


Evet, vacip olmadan da kurban kesilebilir. Vacip, İslam hukukunda kesilmesi zorunlu olan bir ibadet olarak kabul edilen kurban demektir. Vacip kurban kesimi, belirli şartlar altında yerine getirilmesi gereken bir ibadettir ve müslümanlar için önemli bir sorumluluktur. Ancak, vacip kurban kesimi dışında da bir kurban kesmek mümkündür. Kişinin kendi niyetine bağlı olarak, sevap kazanmak veya Hz. Allah’a yakınlığını artırmak amacıyla gönüllü olarak bir kurban kesebilir. Bu durumda, kurban bir nafile ibadet olarak kabul edilir.

Vacip Kurban Niçin Kesilir?


Kurban Bayramı, İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir. Bu bayramda Müslümanlar, Hz. Allah’a yakınlaşmak, onun hoşnutluğunu kazanmak ve sadakatlerini göstermek amacıyla kurban keserler. Vacip kurbanı, Kurban Bayramı’nda kesilmesi gereken hayvanlardan biridir ve dinen kesilmesi zorunlu olan bir kurbandır.

Kurban kesmek, aynı zamanda insanların Hz. Allah’a karşı besledikleri saygı, sevgi ve bağlılığın bir göstergesidir. Hayvanın kesilmesi, kişinin Hz. Allah’a yakınlaşması ve günahlarının bağışlanması için bir fırsattır. Kesilen etlerin fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ise yardımseverlik ve cömertliği gösterir.

Bu nedenlerden dolayı, vacip kurbanı kesmek, İslam dininde büyük bir öneme sahip bir ibadettir ve tüm Müslümanların yerine getirmesi gereken bir görevdir.

Vacip Kurban Ne Zaman Kesilir?


Vacip kurban, İslam dininin önemli ibadetlerinden biri olan Kurban Bayramı’nda kesilir. Kurban Bayramı, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Vacip kurban, bayramın birinci günü olan Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren kesilmelidir. Bu zaman dilimi içinde kurban kesimini gerçekleştirmek, dini bir vecibedir ve bu vecibenin yerine getirilmesi gereklidir. Ayrıca, kurbanların kesimi, genellikle erken saatlerde ve önceden belirlenmiş saat dilimlerinde gerçekleştirilir. Bu zaman dilimi, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişebilir.

Vacip Olan Kurbanlar Hangileridir?


Vacip olan kurbanlar, İslam dininde kurban kesmenin vacip olduğu hayvanlardır. Bu hayvanlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Keçi
 • Sığır
 • Deve
 • Koyun
 • Manda

Kurban kesiminde hayvanın yaşı, sağlık durumu ve beslenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kurban kesimi sırasında hayvanın acı çekmeden kurban edilmesi de önemlidir.

Vacip Kurban Kesilmezse Ne Olur?


Vacip kurbanı kesmek, Müslümanların ibadetlerinden biridir ve Kurban Bayramı’nın temel unsurlarından biridir. Bu nedenle, vacip kurbanın kesilmemesi çok önemlidir ve bazı dini yükümlülükleri yerine getirmemiş olabilirsiniz. Vacip kurbanın kesilmemesi durumunda, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir:

 • İbadet eksik kalır ve dini yükümlülük yerine getirilmemiş olur.
 • Kurban bayramının ana unsurlarından biri yerine getirilmemiş olur ve bu da bayramın manevi değerini azaltır.
 • Vacip kurbanın yerine getirilmediği için harama yakın günah kazanılmış olunur.

Bu nedenle, vacip kurban kesmek Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir ve kesilmesi gerekmektedir.

Vacip Kurban Vekaleti Nedir?


Vacip kurban vekaleti, bir kişinin başka bir kişi veya kurum aracılığıyla adına kurban kesilmesi işlemidir. Kurban bayramında her Müslümanın bir kurban kesmesi vaciptir. Ancak bazı durumlarda kişiler, sağlık veya maddi nedenlerden dolayı kurban kesemeyebilirler. Bu gibi durumlarda ise, başka bir kişinin adına vekalet vererek kurban kesilmesini sağlayabilirler.

Vekalet, bir kişinin adına işlem yapma yetkisidir. Kurban bayramında, kurban kesmek isteyen kişiler, vekalet vererek başka bir kişinin adına kurban kestirebilirler. Vekalet verilen kişi, kurban kesim işlemini yerine getirir ve kurbanın etini yoksullara dağıtır. Böylece, kurbanı kesemeyen kişiler de kurban ibadetlerini yerine getirmiş olurlar. Kurban vekaleti vermek isteyenler, bu hizmeti sunan kurum veya kuruluşlara başvurabilirler.

Vacip Kurban Bağışı Nedir?


Vacip kurban bağışı, Kurban Bayramı’nda vacip kurbanı kişinin kendisi kesmesi yerine, kurban bedelini maddi olarak bir kurum yada kişiye bağış yaparak, kurbanının kendisi yerine başkası tarafından kesilerek yerine getirmesidir. Bu bağışlar, kurbanın bedelini ödeyerek belirli bölgelerde veya ihtiyaç sahiplerine kurban etinin dağıtılmasını sağlar.

Vacip kurban bağışı, özellikle sağlık, mali veya lojistik nedenlerden dolayı kendi kurbanını bizzat kendisi kesme imkanı olmayan kişiler için bir seçenek sunar. Bu şekilde, insanlar vacip kurban ibadetini, vekaletini verdiği kişiye kestirerek yerine getirmiş olur ve kurbanın sadakasını dağıtma görevini de, vekaletini verdiği kişi yada kurum üzerinden yerine getirirler.

Kurban bağışı genellikle resmi kurumlar, vakıflar, dernekler veya hayır kurumları aracılığıyla yapılır. Bu kuruluşlar, bağışları toplar ve Kurban Bayramı’nda kesilecek olan kurbanları organize eder. Bağış yapılan kurbanlar, belli kriterlere göre seçilir ve kesildikten sonra etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Vacip kurban bağışı, kurban ibadetinin yerine getirilmesini sağlarken aynı zamanda hayırseverlik ve yardımlaşma ruhunu da teşvik eder. Bu şekilde, daha geniş bir kesime yardım eli uzanmış olur ve Kurban Bayramı’nın manevi değeri güçlenir.