• Kategori:

Vacip Kurban Yurt Dışı

Bağışlarınızla Güçleniyoruz

3.250,00
Select Payment Method
Bağışçı Bilgileri

Credit Card Details

Bağış Toplamı: ₺3.250,00

https://youtube.com/shorts/DWMgQU2dPRI?si=XUcqMVfoYo5fzc1H

2024 Kurban Bayramı Ne Zaman? 

Kurban Bayramı, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlar ve 4 gün sürer. Miladi takvime göre ise kurban bayramı takvimi şu şekildedir;

 • 15 Haziran Cumartesi : Arefe Günü
 • 16 Haziran Pazar : Bayramın 1. Günü
 • 17 Haziran Pazartesi : Bayramın 2. Günü
 • 18 Haziran Salı : Bayramın 3. Günü
 • 19 Temmuz Çarşamba : Bayramın 4. Günü

Miladi takvime göre Kurban Bayramı tarihi her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye kayar. Örneğin, bir yıl Kurban Bayramı Temmuz ayına denk geliyorsa, bir sonraki yıl Haziran ayına denk gelebilir.

Vacip Kurban Nedir?

Vacip kurban, İslam dini inancına göre Kurban Bayramı’nda kesilmesi vacip kılınan kurbanlardan biri olup kişinin bizzat kendisinin veya onun vekaletiyle kesilmesi gereken kurbanlardandır. Vacip kurban kesilirken, Müslüman bir toplumun temel hasletlerinden olan paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın da pekiştirilmesi ve nihayetinde Cenab-ı Hakk’ın rızasının kazanılması temel gayedir. Ayrıca, bu kurbanların etlerinin paylaşılması muhtaçların, yoksulların, fakirlerin ve mazlumların yanında olduğumuzu, onların sıkıntılarıyla hemhal olduğumuzu gösterir.

Kurban Kimlere Vaciptir?

Vacip kurban, müminlerin belli özelliklere haiz kişiler tarafından kesilmesi gereken bir kurban türüdür. Vacip kurbanı kesmenin belirli koşulları vardır. Bu koşulları sağlayan kişiler vacip kurban kesmelidir.

Kimlerin vacip kurban kesmesi gerektiği aşağıda verilmektedir:

 • Ergenlik çağına girmiş, akıl sağlığı yerinde olan her Müslüman erkek ve kadın
 • Zekat verme yükümlülüğü olan her Müslüman
 • Kendisine hac farz olan her Müslüman vacip kurban kesmelidir.

Bu şartları sağlamayan Müslümanlar vacip kurban kesmek zorunda değildir.

Vacip Olmadan Kurban Kesilir mi?

Evet, vacip olmadan da kurban ibadeti eda edilebilir. Vacip kurban, İslam dininde ifa edilmesi zorunlu olarak kabul edilir. Vacip kurban kesimi, belirli şartlar altında yerine getirilmesi icab eden bir ibadettir ve müminler için önemli bir mesuliyettir. Fakat vacip kurban kesimi dışında da bir kurban kesmek mümkündür. Kişinin kendi niyetine bağlı olarak, maddi-manevi berekete vesile olmak, bela ve musibetlere karşı Rabbimize sığınmak ve Hz. Allah’a (c.c.) teslimiyetimizi ifade etmek amacıyla da kurban kesilebilir. Bu durumda, kurban bir nafile kurban ibadeti olarak kabul edilebilir.

Vacip Kurban Niçin Kesilir?

Kurban Bayramı, Müslümanların en faziletli günlerinden birisidir. Bu bayramda Müslümanlar, Cenab-ı Hakk’a yakınlaşmak, onun rızasını kazanmak ve sadakatlerini göstermek niyetiyle kurban keserler. Vacip kurban, Kurban Bayramı’nda ifa edilmesi gereken zaruri ibadetlerden biridir.

Kurban vecibesini eda etmek, aynı zamanda insanların Cenab-I Hakk’a karşı besledikleri saygı, sevgi ve bağlılığın bir alametidir. Kurbanın kesilmesi, kişinin Hz. Allah’a yakınlaşması ve günahlarının bağışlanması için bir fırsattır. Kurbanın etlerinin fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ise yardımseverlik ve cömertliğin bir nişanesidir.

Vacip Kurban Ne Zaman Kesilir?

Vacip kurban, Kurban Bayramı’nda kesilir. Kurban Bayramı, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 13.günün ikindi vaktine kadar devam eder. Vacip kurban, bayramın birinci günü olan Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren kesilmelidir. Bu süre içerisinde kurban kesimini gerçekleştirmek gerekmektedir.

Vacip Olan Kurbanlar Hangileridir?

Vacip olan kurbanlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Keçi
 • Sığır
 • Deve
 • Koyun
 • Manda

Kurban kesiminde hayvanın yaşı, sağlık durumu ve beslenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kurban kesimi yapıldığı sırada hayvanın acı çekmeden kurban edilmesi de önemlidir.

Vacip Kurban Kesilmezse Ne Olur?

Vacip kurbanı kesmek, Müslümanların ibadetlerinden birisidir. Bu nedenle, vacip kurbanın kesilmemesi bazı dini yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olmasına neden olur. Buna göre;

 • İbadet eksik kalır ve dini yükümlülük yerine getirilmemiş olur.
 • Kurban bayramının ana unsurlarından biri yerine getirilmemiş olur ve bu da bayramın manevi ikliminden istifade edilmesine mani olabilir.
 • Vacip hükmündeki bir ibadet yerine getirilmediği için harama yakın günah kazanılmış olunur.

Bundan dolayı, vacip kurban kesmek Müslümanlar için oldukça önemlidir ve muhakkak kesilmesi gerekmektedir.

Vacip Kurban Vekaleti Nedir?

Vacip kurban vekaleti, bir kişinin başka bir kişi veya kurum aracılığıyla adına kurban kesilmesi işlemidir. Kurban bayramında her Müslümanın kendi nefsi için bir kurban kesmesi vaciptir. Fakat bazı durumlarda insanlar, sağlık veya maddi nedenlerden dolayı kurban kesemeyebilirler. Böyle durumlarda ise, başka bir kişinin adına vekalet vererek kurban kesilmesini sağlayabilirler.

Vekalet, bir kişinin adına işlem yapma yetkisidir. Kurban bayramında, kurban kesmek isteyenler, vekalet vererek başka bir kişinin adına kurban kestirebilirler. Vekalet verilen kişi, kurban kesim işlemini yerine getirir ve kurbanın etini yoksullara dağıtır. Böylece, kurbanı kesemeyen kişiler de kurban ibadetlerini yerine getirmiş olurlar. Kurban vekaleti vermek isteyenler, bu hizmeti sunan kurum veya kuruluşlara başvurabilirler.

Vacip Kurban Bağışı Nedir?

Vacip kurban bağışı, Kurban Bayramı’nda vacip kurbanı kişinin kendisi kesmesi yerine, kurban bedelini maddi olarak bir kurum yada kişiye bağış yaparak, kurbanının kendisi yerine başkası tarafından kesilerek yerine getirmesidir. Bu bağışlar, kurbanın bedelini ödeyerek belirli bölgelerde veya ihtiyaç sahiplerine kurban etinin dağıtılmasını sağlar.

Vacip kurban bağışı, özellikle sağlık, mali veya lojistik nedenlerden dolayı kendi kurbanını bizzat kendisi kesme imkanı olmayan kişiler için büyük bir fırsattır. Bu şekilde insanlar vacip kurban ibadetini, vekaletini verdiği kişiye kestirerek yapmış olur ve kurbanın sadakasını dağıtma görevini de vekaletini verdiği kişi ya da kurum vasıtasıyla yerine getirirler.

Kurban bağışı genellikle resmi kurumlar, vakıflar, dernekler veya hayır kurumları vasıtasıyla yapılır. Bu kuruluşlar, bağışları toplar ve Kurban Bayramı’nda kesilecek olan kurbanları organize eder. Bağış yapılan kurbanlar, belli kriterlere göre seçilir ve kesildikten sonra etleri ihtiyaç sahibi fakir, yoksul ve mazlumlara dağıtılır.

Vacip kurban bağışı, kurban ibadetinin yerine getirilmesini sağlarken aynı zamanda hayırseverlik ve yardımlaşma ruhunu da teşvik eder. Bu şekilde, daha geniş bir kesime yardım eli uzanmış olur ve Kurban Bayramı’nın feyiz ve bereketi katlanır.